Politica de confidentialitate – GDPR

In conformitate cu Legea nr.677/2001, privind protec?ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ?i libera circula?ie a acestor date, v? inform?m c? societatea noastr? înregistreaz? date cu caracter personal doar pentru modurile/scopurile prev?zute de lege conform notific?rii numarul 10834 A.N.S.P.D.C.P. din data 25/02/2009.
Prin comenzile pe care le realiza?i v? da?i acordul expres ?i neechivoc ca datele Dvs. de contact s? fie prelucrate de c?tre Sass Tunde PFA.

Sass Tunde PFA garanteaz? respectarea drepturilor conferite de Legea nr.677/2001. Aceste drepturi pot fi exercitate prin intermediul unei simple cereri scrise ?i semnate ce va fi trimis? prin po?t? la adresa: Sass Tunde PFA , Str. Ecaterina Teodoroiu 27, Oradea, Bihor , Romania.